Do poprawnego działania serwisu używamy plików Cookies.
Poznań
Sekretariat
Viber
Messenger
Mail
Phone
MEDICUS
Szkoła Policealna
Poznań - Bydgoszcz
Prowadzimy szkoły
z uprawnieniami szkół
publicznych
Dlaczego MEDICUS?
Najlepsze warunki dla uzyskania nowego zawodu!
Nie wymagamy matury!
Na wszystkie kierunki!
Minimalna opłata
Bezpłatne kursy językowe!
Polski

Szanowni Państwo, przypominamy Państwu o obowiązku odbycia praktyk zawodowych. Należy je zrealizować w trakcie trwania nauki. W celu uzyskania szczegółowych informacji oraz otrzymania skierowania na praktyki zapraszamy do sekretariatu szkoły w dział praktyk: +48577003759 (Poznań); +48790797921 (Bydgoszcz) .


Informacja dla uczniów i kandydatów do szkół.

Ze względu na to, że w dniu 13 stycznia 2023 r. doszło do zmian w Ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i innych ustaw oraz obniżone zostały stawki dotacji w 2023 r. szkoła jako środek konieczny wprowadza niski koszt czesnego za naukę i usługi związane z procesem kształcenia:


W roku szkolnym 2023/2024 nauka w Medycznej Szkole Policealnej Medicus będzie bezpłatna, w Szkole Policealnej Medicus na wszystkich kierunkach będzie odpłatna - 75 zł miesięcznie (płatne z góry za każdy miesiąc). Kursy języka polskiego są bezpłatne. Zaświadczenie potwierdzające przyjęcie do szkoły w celu uzyskania wizy lub dla pracodawcy wydawane jest bezpłatnie jednorazowo podczas złożenia dokumentów. W naszej szkole nie ma kar za nieobecność ani kar za rozwiązanie umowy. Szkoła nie zapewnia słuchaczom materiałów do nauki, artykułów biurowych, podręczników i zeszytów ćwiczeń. W szkole obowiązuje miesięczna frekwencja na poziomie 51% na każdym przedmiocie.


Dla uczniów posiadający status PESEL UKR zgodnie z zarządzeniem Dyrektora szkół Medicus od 1 maja 2023r. wprowadzona opłata czesnego za naukę w kwocie 150 zł miesięcznie, kierunek "podologia" 200 zł miesięcznie.


Comiesięczna opłata administacyjna za obsługę konta 150 zł -dla osoby zgłoszonej do ubezpieczenia zdrowotnego w ZUS


Nazwa odbiorcy

Medicus Group Sp. z o.o.

ul. Piekary 17 61-823 Poznań


Numer konta

1.Policealna Poznań 76 1090 1362 0000 0001 5350 3836

2.Medyczna Poznań 63 1090 1362 0000 0001 5350 3779

3.Policealna Bydgoszcz 54 1090 1362 0000 0001 5350 3650

4.Medyczna Bydgoszcz 12 1090 1362 0000 0001 5350 3727

Kwota/Сумма: 150 zł. Wyjątek stanowi kierunek "podologia" 200 zł.


Tytuł wpłaty

- czesne za naukę, miesiąc, imię i nazwisko, kierunek


W związku z prowadzeniem Ustawy z dnia 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw i obniżki stawek dotacyjnych w 2023 r., niniejszym informujemy, iż, szkoła wprowadza opłaty za usługi, nie dotyczące procesu nauczania:


Usługi dodatkowe:


1. Legitymacja szkolna, duplikat legitymacji szkolnej, przedłużenie legitymacji szkolnej, sporządzenie i wydanie kolejnego zaświadczenia są płatne dla wszystkich słuchaczy szkoły w wysokości 30 zł /szt.*

Nazwa odbiorcy

Medicus Group Sp. z o.o.

ul. Piekary 17 61-823 Poznań


Numer konta

Szkoła Medicus Bydgoszcz: 41109013620000000153028002 - zaświadczenia, legitymacje


Szkoła Medicus Poznań: 55109013620000000153028138 - zaświadczenia, legitymacje


Kwota: 30 zł.

Tytuł wpłaty (odpowiednio):

- legitymacja …… (imię i nazwisko, kierunek)

- duplikat legitymacji ……. (imię i nazwisko, kierunek)

- zaświadczenie …… (imię i nazwisko, kierunek)


Potwierdzenie:

szkolapoznan@szkolamedicus.com


2. Wydanie duplikatu świadectwa ukończenia szkoły policealnej jest płatne w wysokości 100 zł /szt. oraz potwierdzenie zgodności z oryginałem kserokopii świadectwa ukończenia szkoły policealnej wynosi 50 zł.*

Nazwa odbiorcy:

Medicus Group Sp. z o.o.

ul. Piekary 17 61-823 Poznań

* Numer konta:

Szkoła Medicus Bydgoszcz:

41109013620000000153028002 - duplikat świadectwa, potwierdzona kopia


Szkoła Medicus Poznań:

55109013620000000153028138 - duplikat świadectwa, potwierdzona kopia

Kwota: 100 zł.

Tytuł wpłaty (odpowiednio):

- duplikat świadectwa……. (imię i nazwisko, kierunek)


Kwota: 50 zł.

Tytuł wpłaty (odpowiednio):

- kopia świadectwa ……. (imię i nazwisko, kierunek)


3. Każdorazowe przygotowanie do

zewnętrznego egzaminu zawodowego organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną jest płatne w wysokości 200 zł za część praktyczną i 200 zł za część teoretyczną (czyli część praktyczna i teoretyczna to 400 zł). Za przystąpienie do zewnętrznego egzaminu zawodowego w sesji letniej opłata płatna w terminie do 10 marca poprzedzającego egzamin zewnętrzny. Za przystąpienie do zewnętrznego egzaminu zawodowego w sesji zimowej opłata płatna w terminie do 10 września poprzedzającego egzamin zewnętrzny.**


Nazwa odbiorcy:

Medicus Group Sp. z o.o.

ul. Piekary 17 61-823 Poznań

** Numer konta:

Szkoła Medicus Bydgoszcz: 69109013620000000153028080 - opłaty za egzaminy


Szkoła Medicus Poznań: 52109013620000000153028192 - opłaty za egzaminy


Kwota/Сумма: 400 zł,

(czyli część praktyczna to 200 zł i teoretyczna - 200 zł)


Tytuł wpłaty:

- usługa edukacyjna – przygotowanie do egzaminu zewnętrznego …. (imię i nazwisko, kierunek)


Wszystkie opłaty należy wpłacić na konto szkoły Medicus przelewem i przedstawić dowód wpłaty w sekretariacie lub przesłać mailowo na adres : szkolapoznan@szkolamedicus.com

Na tej podstawie zostaną przygotowane odpowiednie dokumenty.Aktualny Statut szkoły i Regulamin jest dostępny w sekretariacie szkoły.

Rekrutacja na semestr letni od 01.05.2023


Online-rejestracja!
Nasze Kierunki
Tylko zawody, na które jest zapotrzebowanie!

Wybierz dogodny dla Ciebie tryb nauki :
stacjonarny lub zaoczny
1 rok
Zapewnienie odpowiedniej czystości mikrobiologicznej sprzętu używanego do diagnozowania i leczenia.
2 lata
Zajmuje się diagnozowaniem oraz leczeniem zmian skórnych oraz płytki paznokciowej na stopach
1 rok
Asystentka stomatologiczna współpracuje z lekarzem dentystą w czasie wykonywania zabiegów stomatologicznych.
2 lata
Współpracuje bezpośrednio z lekarzem stomatologiem. Pod jego nadzorem wykonuje zabiegi profilaktyczno - techniczne.
1.5 roku
Pomaga lekarzom w trakcie leczenia, wspiera osoby chore, niepełnosprawne i starsze.
2 lata
Opiekunka dziecięca zajmuje się sprawowaniem fachowej opieki nad małymi dziećmi w wieku od 0-4 roku życia
2 lata
Stosuje techniki terapii zajęciowej w procesie kompleksowej rehabilitacji w celu poprawy funkcjonowania bio-psycho-społecznego.
2 lata
Wykonuje masaż leczniczy, sportowy, kosmetyczny zgodnie z wymogami wiedzy medycznej, w celu uzupełnienia zabiegów fizykalnych i usprawniających.
2 lata
Wykonywanie zabiegów w zakresie kosmetyki leczniczej, pielęgnacyjnej oraz upiększającej, wykonywanie zabiegów fizykoterapeutycznych
1 rok
Absolwent kierunku florysta zajmuje się stylizacją wnętrz materiałem roślinnym w hotelach, biurach, sklepach, rezydencjach, kościołach, mieszkaniach.
1.5 roku
Zarządzanie bezpieczeństwem w miejscu pracy. Zna podstawy przedsiębiorczości, prawa i ergonomii.
2 lata
Technik optyk dobiera i dopasowuje okulary oraz inne pomoce wzrokowe stosownie do zidentyfikowanych wad refrakcji, wykonuje pomiary oftalmiczne, naprawia i przeprowadza konserwacje wszystkich typów okularów i pomocy wzrokowych, a także udziela porad dotyczących doboru, używania, konserwowania okularów, soczewek kontaktowych i innych pomocy wzrokowych.
2 lata
Zapewnienie bezpieczeństwa życia, zdrowia i nietykalności osobistej oraz realizacja działań zapobiegających przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu.
2 lata
Dobieranie odpowiedniego sprzętu technicznego, przygotowanie planu produkcji, obsługa nowoczesnych technologii komputerowych do produkcji filmów
2 lata
Obsługa klienta w instytucjach administracyjnych. Podstawy wszystkich dziedzin prawa, finansów. Nauka języka angielskiego
1 rok
Zapoznanie się z zagadnieniami i przepisami, dotyczącymi rynku ekspedycji, rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i skutecznej realizacji zadań praktycznych.
Medicus - Poznań, 61-823
ul.Piekary 17
Tel/Viber/WhatsApp:
+48 790 797 392
+48 575 988 984
Kierownik sekretariatu:
+48 577 003 751
E-mail: szkolapoznan@szkolamedicus.com
Rekrutacja: rejestracja@szkolamedicus.com

Medicus - Bydgoszcz, 85-067
ul. Jagiellońska 1, Budynek BCF poziom +1
Tel/Viber/WhatsApp:
+ 48 790 797 072
+48 570 391 490
+ 48 531 316 261
E-mail: szkolabydgoszcz@szkolamedicus.com
Rekrutacja: rejestracja-bydgoszcz@szkolamedicus.com
Godziny pracy:

Poniedziałek - Piątek: 9:00 - 18:00

Sobota: 09:00 - 13:00