Do poprawnego działania serwisu używamy plików Cookies.
Poznań
Sekretariat
Viber
Messenger
Mail
Phone
2 lata nauki
Technik Optyk

Dobiera i dopasowuje okulary oraz naprawia, konserwuje i ustawia przyrządy optyczne.
Zawód: Technik optyk - 325302
Technik optyk dobiera i dopasowuje okulary oraz inne pomoce wzrokowe stosownie do zidentyfikowanych wad refrakcji, wykonuje pomiary oftalmiczne, naprawia i przeprowadza konserwacje wszystkich typów okularów i pomocy wzrokowych, a także udziela porad dotyczących doboru, używania, konserwowania okularów, soczewek kontaktowych i innych pomocy wzrokowych. Ponadto technik optyk naprawia, konserwuje i ustawia przyrządy optyczne.
Technik optyk zajmuje się pomiarem wad wzorku oraz dobieraniem okularów i soczewek kontaktowych.
Technicy optycy mogą znaleźć zatrudnienie zarówno na stanowiskach produkcyjnych, jak i stanowiskach nadzoru technicznego procesów wytwarzania elementów i układów optyczno-mechanicznych i optoelektronicznych.
Nauka trwa 2 lata

Tryb kształcenia:
- Zaoczny
*Zajęcia odbywają się w szkołę co 2 tygodnie przez 2 dni
Dokumenty potrzebne do zapisu:
1. Świadectwo ukończenia szkoły średniej (matura nie jest wymagana)
2. Kopia aktu małżeństwa lub zmiany nazwiska
3. Dwa zdjęcia legitymacyjne (3,5cm*4,5cm)
4. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do
wykonywania zawodu (skierowanie wydajemy w sekretariacie)
*badanie można przeprowadzić w szkole
Dokumenty potrzebne do zapisu dla obcokrajowców:
1. Świadectwo ukończenia szkoły średniej, dyplom o wykształceniu średnim zawodowym lub dyplom o wykształceniu wyższym (tłumaczenie przysięgłe dokumentów potwierdzające wyksztalcenie)
**(tłumaczenia przysięgłe można zamówić w szkole)
2. Kopia aktu małżeństwa lub zmiany nazwiska (tłumaczenie przysięgłe można zamówić w szkole i zrobić kopię)
3. Dwa zdjęcia legitymacyjne (3,5cm*4,5cm)
4. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu (skierowanie wydajemy w sekretariacie, badanie można wykonać w szkole)

***zagraniczne dokumenty o wykształceniu powinny być opatrzone apostille (zgodnie z umową dwustronną obywatele Ukrainy nie muszą apostillować swoich dokumentów o wykształceniu)
Nie wymagamy matury!
Na wszystkie kierunki!
Minimalna opłata
Bezpłatne kursy językowe!
Polski
Online-rejestracja!