Do poprawnego działania serwisu używamy plików Cookies.
Poznań
Sekretariat
Viber
Messenger
Mail
Phone
1 Rok nauki
Technik sterylizacji medycznej
Celem pracy technika sterylizacji medycznej jest zapewnienie odpowiedniej czystości mikrobiologicznej sprzętu używanego do diagnozowania i leczenia.
Zawód: Technik sterylizacji medycznej - 321104
Technik sterylizacji medycznej przeprowadza i dokumentuje czyszczenie, dezynfekcję oraz sterylizację urządzeń medycznych używanych do diagnozowania i leczenia. Absolwenci mają możliwość pracy w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, gabinetach stomatologicznych lub kosmetycznych, pracowniach mikrobiologii oraz endoskopowych a także wszelkiego rodzaju placówkach medycznych.

Jakie przedmioty realizowane są w szkole?
 • podstawy przedsiębiorczości
 • działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
 • język obcy w ochronie zdrowia
 • język migowy
 • zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy
 • technologia sterylizacji, mycia i dezynfekcji
 • wykonywanie dekontaminacji medycznej
 • zastosowanie technologii informatycznej w ochronie zdrowia
 • sterylizacja w stomatologii

Czego nauczysz się na zajęciach?
 • mycia i dezynfekcji manualnej narzędzi,
 • przygotowywania roztworów preparatów myjących i dezynfekcyjnych,
 • mycia i dezynfekcji maszynowej narzędzi,
 • obsługi maszyn do mycia i dezynfekcji,
 • kontroli procesu mycia,
 • kontroli procesu dezynfekcji,
 • demontażu narzędzi przed myciem i dezynfekcją,
 • montażu narzędzi przed sterylizacją,
 • kontroli sprzętu pod względem jakościowym i ilościowym,
 • pakietowania i sterylizacji narzędzi, bielizny operacyjnej i materiału opatrunkowego,
 • przygotowania pakietów okolicznościowych,
 • obsługi sterylizatorów,
 • kontroli procesu sterylizacji,
 • prowadzenia dokumentacji wszystkich wykonanych czynności.

Jako technik sterylizacji medycznej możesz pracować we wszystkich podmiotach świadczących usługi sterylizacji., m.in. w sterylizatorniach centralnych oraz w pracowni endoskopowej i gabinecie stomatologicznym, podręcznej sterylizatorni na bloku operacyjnym oraz pracowni mikrobiologii.

Tryb kształcenia:
- Stacjonarny
*Zajęcia odbywają się w godzinach porannych, wieczornych lub w weekendy
Dokumenty potrzebne do zapisu:
1. Świadectwo ukończenia szkoły średniej (matura nie jest wymagana)
2. Kopia aktu małżeństwa lub zmiany nazwiska
3. Dwa zdjęcia legitymacyjne (3,5cm*4,5cm)
4. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do
wykonywania zawodu (skierowanie wydajemy w sekretariacie)
*badanie można przeprowadzić w szkole
Dokumenty potrzebne do zapisu dla obcokrajowców:
1. Świadectwo ukończenia szkoły średniej, dyplom o wykształceniu średnim zawodowym lub dyplom o wykształceniu wyższym (tłumaczenie przysięgłe dokumentów potwierdzające wyksztalcenie)
**(tłumaczenia przysięgłe można zamówić w szkole)
2. Kopia aktu małżeństwa lub zmiany nazwiska(tłumaczenie przysięgłe można zamówić w szkole i zrobić kopię)
3. Dwa zdjęcia legitymacyjne (3,5cm*4,5cm)
4. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu (skierowanie wydajemy w sekretariacie, badanie można wykonać w szkole)

***zagraniczne dokumenty o wykształceniu powinny być opatrzone apostille (zgodnie z umową dwustronną obywatele Ukrainy nie muszą apostillować swoich dokumentów o wykształceniu)
Nie wymagamy matury!
Na wszystkie kierunki!
Minimalna opłata
Bezpłatne kursy językowe!
Polski
Online-rejestracja!